Henri Hubert – Đại sứ Global Wellness Day – tổ chức buổi wellness dinner hướng tới lối sống khỏe / Dulich Giaitri