Sự kết hợp đặc biệt của Henri Hubert – Đại sứ Global Wellness Day và bếp trưởng Sofitel Sai Gon Plaza / Beauty Life Magazine