Ngày hội Sức khỏe Toàn cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam / Baosuckhoe Cong Dong